ORTHOPEDAGOGIEK MATIMO biedt scholing en advies aan organisaties en zorgorganen die werken met (ouders van) kinderen met een anders verlopende ontwikkeling. Dit gebeurt grotendeels vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH), waarbij de wisselwerking tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie centraal staat. Werken vanuit de IMH-visie betekent breed kijken naar het ontwikkelingsverloop van het kind, de ouder en belangrijke anderen.

Blogs

Leuke en interessante inzichten

Infant Mental Health (IMH)

Wat is de IMH visie? De kern van de IMH visie richt zich op de interactie tussen ouder en kind. Onderdeel van de behandeling is dan ook het observeren van ouders en kind binnen hun Lees meer…

“Gaat ons kind ooit leren praten?”

In mijn opleiding tot FloorPlay-specialist heb ik vanuit de opgelegde literatuur een heel interessant en bruikbaar hoofdstuk mogen lezen uit het boek Autism: the potential within, geschreven door Richard Solomon. In dit hoofdstuk beschrijft Richard Lees meer…

Anders kijken naar gedrag

Anders kijken naar gedrag Een kind bevindt zich altijd in een soort web. Het staat in verbinding met zijn of haar omgeving, zowel thuis als in de naaste omgeving. Via de zintuigen ervaart het kind Lees meer…