Wat is de IMH visie?

De kern van de IMH visie richt zich op de interactie tussen ouder en kind. Onderdeel van de behandeling is dan ook het observeren van ouders en kind binnen hun natuurlijke omgeving. Met uiteindelijk als belangrijkste doel om de ouder-kindrelatie te verbeteren.

De IMH visie is onder andere gebaseerd op het werk van Selma Fraiberg. Een psychoanalytica en maatschappelijk werkster. Rond 1960 deed zij onderzoek naar blinde kinderen van drie tot veertien jaar en ontwikkelde voor deze kinderen een behandelprogramma.

Ontstaan Infant Mental Health visie

In 1971 werd ‘The Child Development Project’ opgericht. Dit project kan gezien worden als het eerste interventieprogramma waarin de visie was om kinderen en ouders samen te zien en te behandelen. Met als doel om vanuit een veilige en goede ouder-kind relatie de ontwikkeling van het jonge kind te versterken en te verbeteren. Dit werk werd door Fraiberg ‘Infant Mental Health’ (IMH) genoemd. ‘Infant’ staat voor kinderen onder de vier jaar. ‘Mental’ verwijst naar de sociale, emotionele en cognitieve domeinen binnen de ontwikkeling. En ‘Health’ verwijst tenslotte naar het welzijn van jonge kinderen en hun ouders of verzorgers.

Zo vroeg mogelijk behandelen

De eerste twee á drie levensjaren kunnen gezien worden als de meest belangrijke ontwikkelingsfase van de mens. Dit is de periode voordat kinderen herinneringen en ervaringen in woorden kunnen uitdrukken. Ondank dat kinderen dus nog geen woorden kunnen geven aan deze indrukken en ervaringen, kunnen deze een onuitwisbare indruk achter laten op de jaren die daarna komen. Volgens Fraiberg zijn ervaringen in deze jonge jaren dan ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Ervaringen kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op de jaren die daarna komen. Binnen de IMH visie is het dan ook van essentieel belang om zo vroeg mogelijk risico’s te onderkennen en vervolgens zo goed mogelijk te behandelen.

IMH visie en de ouder-kind relatie

Binnen de ontwikkeling van de mens zijn relaties de bouwstenen van een gezonde ontwikkeling. Het kunnen opbouwen van toekomstige relaties en de kwaliteit hiervan, is sterk afhankelijk van de relaties die het kind in de eerste levensjaren heeft opgebouwd. In de eerste levensjaren bestaat de emotionele omgeving van het kind met name uit de relatie met de ouders en/of belangrijkste verzorgers. Deze eerste relaties bepalen sterk de balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid op latere leeftijd. En voor het al dan niet ontwikkelen van psychische stoornissen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat ingrijpende gebeurtenissen een blijvend effect hebben op de neurobiologische structuur van het jonge brein. Dit is ook logisch omdat het brein in de eerste drie levensjaren nog het meest plastisch (kneedbaar) is. Eigenlijk kan je dus stellen dat de ouder-kind relatie van invloed is op de rijping, structuur en het functioneren van het zich ontwikkelende brein. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een veilige en stabiele relatie tussen ouders en kind (ouder-kind relatie) centraal staat binnen de IMH visie.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *